درباره ما

گروه کوهنوردی مهرگان در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ با انگیزه پیشبرد ورزش کوهنوردی در جنوب شرق ایران و جذب جوانان علاقه مند به این ورزش با هدف آموزش دانش روز کوهنوردی تاسیس گردید.

این گروه هیچگونه وابستگی سیاسی، سازمانی و جناحی نداشته و همواره در راه پیشرفت ورزش پر افتخار کوهنوردی خواهد کوشید.
در سال ۹۵ همزمان با طرح ابطال مجوز هوای گروههای کوهنوردی ، گروه کوهنوردی مهرگان تبدیل به باشگاه کوهنودری شد .امید است این باشگاه همانند سابق در راستای ارتقاء ورزش کوهنوردی کوشا باشد
موسس : آرش افشار