درباره ما

گروه کوهنوردی مهرگان در تاریخ ۱۳۹۰/۷/۱ با انگیزه پیشبرد ورزش کوهنوردی در جنوب شرق ایران و جذب جوانان علاقه مند به این ورزش با هدف آموزش دانش روز کوهنوردی تاسیس گردید.

این گروه هیچگونه وابستگی سیاسی، سازمانی و جناحی نداشته و همواره در راه پیشرفت ورزش پر افتخار کوهنوردی خواهد کوشید.

موسسین : آرش افشار، کاوه خادمیه ، بکتاش خضرائی