عضویت رسمی

برای پیوستن به گروه کوهنوردی مهرگان و ثبت عضویت رسمی فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید :

انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …
انتخاب مسیر …

• عدم مصرف هرگونه دخانیات و مشروبات الکلی در برنامه ها. • توجه و احترام به حریم باشگاه به عنوان یک مکان عمومی و پرهیز از رفتار خارج از عرف و شئونات اجتماعی. • داشتن نظم ، وقت شناسی و حضور به موقع در برنامه ها، جلسات و دوره ها. • پرداخت به موقع حق عضویت و هزینه هر برنامه در مهلت اعلام شده . • توجه و رعایت اصول حفاظت از محیط زیست. • پرهیز از فحاشی، تهمت و گفتار اهانت آمیز و خلاف شأن در فضای حقیقی یا مجازی به اعضا. • امانت داری و کوشش در حفظ و نگهداری تجهیزات گروه. • رعایت اصول بهداشت فردی و گروهی . • عدم اجرای برنامه های جانبی و غیر رسمی خارج از تقویم ورزشی، توسط اعضای گروه و بدون مجوز هیئت مدیره. • پرهیز از هرگونه اظهار نظر و اقدام خودسرانه در قبال مسائل و اعضای گروه توسط هر یک از اعضاء یا مسئولین. • توجه و پیروی کامل از دستورات و تصمیمات سرپرست هر برنامه و پرهیز از ایجاد بی نظمی و اخلال در برنامه. • اطلاع رسانی به خانواده و آگاه نمودن ایشان از فعالیت و برنامه ها. • پرهیز از هر گونه اقدام یا رفتار خودسرانه که منجر به خسارت به حیثیت یا اموال گروه و اعضا گردد. • احساس مسئولیت نسبت به وضعیت جسمی، شرایط روحی و توان فنی سایر همنوردان.

لطفا صبر کنید